NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Организация и Съхранение

Организация

Вашите документи имат важна оперативно-икономическа стойност, затова заедно с вашите мениджъри ние ще оптимизираме съществуващия Ви архив. Ние ще организираме и оптимизираме документите и ще Ви предоставим пълен инвентар на архива. От него ще можете винаги да намирате даден документ бързо и лесно и в дългосрочен план това може да намали ресурсите, които отделяте за съхранение на документи с до 50%!
Използвайки собствената ни уеб-базирана система DocsOnLine Web©, ние ще създадем база данни на вече оптимизирания Ви архив от документи. Можете да я достъпвате по всяко време на денонощието от всяка точка на света посредством добре защитен Интернет достъп.
Нашите услуги покриват широк спектър от потребителски нужди - от обикновено складиране, до структурирани, сигурни и финансово ефективни проекти за управление на документи.

Организацията и проследяването на документите включва:

 

Съхранение

Национални Архиви Корп. осигурява най-високи стандарти на безопасност и сигурност. Ние разполагаме с база и възможности да обработваме всички форми на документи, включително и кашони с документи, отворени файлове, сканирани документи и други.
Това означава най-висока степен на защита на Вашите документи (видео контрол, физическа и противопожарна сигурност, посредством връзка със специализирана фирма).

Това включва:

 

Свържете се с нас, за да узнаете повече за нашите услуги в управлението на документи.