NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Справки

За да прегледате нужните Ви архивирани документи е достатъчно да ни изпратите заявка. Нашият екип намира и сканира документите, изброени в заявката, и ги изпраща по електронен път на оторизирано лице. Можем да ги предоставим и чрез секюризирана уеб-базирана система.

Можете да преглеждате документи в оригинал или хартиени копия. Ние или ще Ви ги доставим на място, или ще Ви предоставим възможност да ги прегледате в нашата база.

След консултирането им, ние връщаме документите по места в архива, като поддържаме регистър на доставяните документи (RDR), за да е проследимо тяхното движение.

Свържете се с нас, за да узнаете повече за нашите услуги в управлението на документи.