NATIONAL ARCHIVES
the best solution for your archives
Certified in
9001 quality
management
27001
ISMS
header image

Анализ и съвети

Архивирането и съхраняването на документи са неотменимо средство за запазване на информацията в едно предприятие.
Национални Архиви Корп. е дружество с над 10-годишен опит в архивното дело в най-различни икономически сектори. Ние сме специализирани в областта на управление на документите, дигитализацията и електронното архивиране и можем да ви посъветваме и ориентираме към отговарящото на Вашите нужди решение.
Национални Архиви Ви предлага заедно и ефективно да установим действителните Ви нужди и да дефинираме рисковете. Специалистите ни ще преценят състоянието на документите и архивите на Вашето предприятие и ще Ви предложим подходящ план за действие.

Работим на два етапа:
Първи етап:  извършваме анализ на Вашия архив. За целта посещаваме различните хранилища и звена за съхраняване на документите Ви, и така можем да се запознаем с текущите практики за управлението им. Отчитаме различните параметри (типологията и качеството на документите, действащото законодателство във Вашия сектор, нуждите от консултация, нарастване на количествата документи и др.).
Втори етап:  изготвяме обобщаващ доклад (според нуждите Ви, типологията на документите, обемът им, силните и слаби страни и т.н.) и предлагаме план за действие, съобразен с Вашите нужди (включващ необходимите пособия и планирането на етапите).

Свържете се с нас, за да узнаете повече за нашите услуги в управлението на документи.